Miljödepartementet

Lena Sommestad kommenterar EU-kommissionens marina strategi: Jag vill göra Östersjön till pilotområde

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 15:58 CEST

Europeiska kommissionen presenterade i dag sitt förslag till marin strategi för EU. Med den marina strategin lägger kommissionen också ett direktiv där man föreslår att alla marina vatten i EU ska vara miljömässigt hälsosamma år 2021. Sveriges miljöminister välkomnar att kommissionen föreslår ett direktiv för havsmiljöfrågorna men hon är bekymrad över att strategin är för otydlig och att arbetet går för långsamt.

Kommissionen föreslår att strategin utformas som ramdirektiv vilket innebär att ett stort ansvar läggs på medlemsländerna och regionerna att själva formulera de mål och åtgärdsplaner som behövs för att förbättra havsmiljön.

- Risken finns att det blir otydligt om det lämnas för öppet till medlemsländerna och regionerna att avgöra vad som ska uppnås och vad som är tillräckliga åtgärder, säger miljöminister Lena Sommestad.

Lena Sommestad tycker också att kommissionen aviserar en för långsam tidsplan.
- Kommissionen föreslår att det ska finnas åtgärdsplaner på plats år 2017. Det måste gå snabbare. I Sverige planerar vi att gå fram med en aktionsplan för havsmiljön våren 2006.

Samtidigt ger strategin Sverige och länderna i Östersjöregionen möjligheter att gå före och vidta åtgärder tidigare.

- Det blir nu viktigare att fördjupa samarbetet med våra grannländer runt Östersjön för en gemensam aktionsplan, säger Lena Sommestad. Jag har bjudit in samtliga Östersjöländer till ett informellt miljöministermöte i Stockholm den 23 november för att diskutera nästa steg för att komma tillrätta med miljöproblemen i Östersjön.

- Den viktigaste frågan på Östersjömötet blir hur vi gemensamt kan arbeta för att göra EU:s marina strategi till ett effektivt och kraftfullt instrument. Jag vill göra Östersjön till ett pilotområde där vi med ambitiösa åtaganden kan gå före övriga EU och visa vägen med ett offensivt miljöarbete, säger Lena Sommestad.


Kontakt:
Anna Larsson
Pressekreterare
08-405 24 45
070-605 60 32
registrator@sustainable.ministry.se

Anna Bohman
Kansliråd
08-405 20 84-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om regeringens havsmiljöarbete (http://www.regeringen.se/sb/d/2043/a/12499)