Försvarsdepartementet

Leni Björklund deltar i EU:s informella försvarsministermöte i Rom 3-4 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 17:13 CEST

Försvarsminister Leni Björklund deltar den 3-4 oktober i EU:s informella försvarsministermöte i Rom. Vid mötet kommer även försvarsministrarna från de tio anslutningsländerna att delta.

På agendan står bland annat relationen mellan EU och Nato och den nya myndigheten för förmågeutveckling- och försvarsmaterielfrågor. Myndigheten ska stödja utvecklingen av EU:s förmåga att kunna genomföra militära krishanteringsinsatser. Vid mötet kommer också EU:s framtida militära engagemang på Balkan att diskuteras.

Leni Björklund kommer också att ha bilaterala möten med försvarsministrarna från Italien, Storbritannien och Tyskland.

Leni Björklund kommer också att föra samtal om förmågan att förhindra stora oljeutsläpp i södra Östersjön med sina kollegor från Danmark, Polen och Tyskland.

Magnus Edin
t.f. pressekreterare
08 – 405 25 66
070 – 220 09 53

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08 – 405 25 30

Paula Burrau
Politiskt sakkunnig
08 – 405 27 41
070 – 590 87 38