PartnerTech AB

Lennart Evrell föreslås som ny styrelseledamot i PartnerTech

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 08:50 CEST

Valberedningen i PartnerTech AB föreslår till den extra bolagsstämman den 4 september Lennart Evrell som ny ordinarie styrelseledamot i PartnerTech.

Lennart Evrell är civilingenjör och ekonom. Tidigare befattningar har varit inom de internationella företagen ABB, Atlas Copco, Sphinx Gustavsberg, Munters och Sapa. Han är idag styrelseledamot i Nordea Fonder och Cross Country Systems. Nuvarande ledamoten Claes Wretlind har samtidigt meddelat att han önskar lämna sitt uppdrag i styrelsen.

Extra bolagsstämma kommer att hållas tisdagen den 4 september kl. 16.00 på advokatfirman Delphi & Co, Regeringsgatan 30-32, Stockholm. Ytterligare information framgår av kallelsen till stämman.

Valberedningen i PartnerTech består av ledamöterna: Henrik Blomquist (Skanditek Industriförvaltning AB); Erik Sjöström (Livförsäkrings AB Skandia); samt Peter Rönström (Lannebo Fonder).


För ytterligare information:
Patrik Tigerschiöld, Styrelseordförande PartnerTech, Tel: +46 070-777 71 90

Om PartnerTech
PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena telekommunikation, informationsteknologi, verkstadsindustri och medicinsk teknik. PartnerTech omsatte de senaste 12 månaderna ca 3 miljarder kronor och har cirka 2 000 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Malmö, är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.comKurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen