VLT AB

Lennart Foss lämnar VLT AB

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 11:48 CET

Lennart Foss avgår på egen begäran som verkställande direktör för VLT AB.

”Jag har sedan 1996 haft nöjet att leda VLT-koncernen som verkställande direktör och koncernchef. VLT har under perioden utvecklats från tidnings-
till mediekoncern. Särskilt tillfredställande var att för drygt ett år sedan
äntligen få medverka till att rejält stärka VLT:s position genom köpet av
delar av Centertidningar, ett strategiskt förvärv vi länge efterstävat. När
den snabba integrationen av de nya bolagen nu framgångsrikt avslutas,
går VLT:s utveckling in i en ny fas. Detta, tillsammans med de förändrade majoritetsförhållandena där Stampen-gruppen stärkt sitt ägande, gör att det
nu känns naturligt för mig att lämna. Efter drygt tio år som VD går jag vidare med en övertygelse om att VLT-koncernen är väl rustad och att bolagen och våra anställda kommer att kunna möta marknadens framtida behov på ett
fortsatt framgångsrikt sätt”, säger Lennart Foss.

”Lennart och jag har haft ett nära och fruktbart samarbete under min tid
som ordförande, säger Tomas Brunegård, koncernchef i Stampen-gruppen
och ordförande i styrelsen för VLT AB. Under Lennarts tid har verksamheten utvecklats mycket väl och VLT är en av landets mest lönsamma tidningsgrupper. Aktieägarna har under Lennarts tid sett värdet på VLT AB öka,
från cirka 270 miljoner kronor 1996, till över en miljard idag.”

Styrelsen för VLT räknar med att snarast utse en tillfällig verkställande direktör.

Ove Joanson och Bert Levin lämnar styrelsen

Samtidigt som VLT AB blir ett dotterbolag inom Stampen-gruppen – och Lennart Foss lämnar sitt uppdrag - har styrelseledamöterna Ove Joanson och Bert Levin beslutat att lämna VLT AB:s styrelse.

- Lennart Foss har varit en mycket bra VD för VLT-koncernen. Det faktum att han nu lämnar företaget, och de skäl han anger för detta, ger också oss skäl att ompröva våra uppdrag i VLT AB:s styrelse. Vi har därför beslutat oss för att lämna styrelsen, säger Joanson och Levin i ett gemensamt uttalande

Tomas Brunegård
Ordförande VLT AB

För ytterligare information:
Ring VLT AB:s ordförande Tomas Brunegård, tel 031-62 44 00, mobil 0705-62 44 00
eller Lennart Foss, tel 021-19 92 25, mobil 070-658 69 58