Kulturdepartementet

Lennart Foss ska få till stånd en ny branschsamverkan för svensk film

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 12:22 CET

Regeringen har idag beslutat om direktiv till en särskild utredare (förhandlare) med uppdrag att få till stånd en ny branschsamverkan för finansieringen av svensk film. Lennart Foss har samtidigt utsetts till förhandlare.

Förhandlaren ska eftersträva en långsiktig och breddad samverkan, där fler verksamma aktörer än i dag bidrar. Detta innebär att diskussioner ska föras med såväl avtalsparterna i det nu gällande filmavtalet som nya parter, t.ex. aktörer som tillhandahåller filmtjänster via olika medier.

- Jag är mycket glad att Lennart Foss accepterat uppdraget som förhandlare. Därmed har vi nu goda förutsättningar att skapa en ny - bredare - branschsamverkan för svensk film. Genom stort engagemang och gemensamt ansvar vill vi göra det möjligt för publiken att även framöver kunna ta del av ett omfattande svenskt filmutbud, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2011.

Bakgrundsinformation
Lennart Foss är koncernchef i mediekoncernen NTM där bl.a. Norrköpings Tidningar, Västerviks-Tidningen och Norrbottens-Kuriren ingår.

De filmpolitiska insatserna i Sverige finansieras till stor del genom ett avtal mellan staten och olika aktörer på filmområdet. Det nu gällande avtalet, 2006 års filmavtal, trädde i kraft den 1 januari 2006 och gäller efter förlängning t.o.m. den 31 december 2012. Parter i avtalet är sedan den 1 januari 2011 staten, organisationer inom filmbranschen, Sveriges Television AB, TV4 AB, Modern Times Group MTG AB och C More Entertainment AB.

Sara Bengtsson
Pressekreterare hos
Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91