Vänsterpartiet

Lennart Gustavsson (v): Nordiskt samarbete måste beröra människors vardag!

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 14:46 CEST

I dagens riksdagsdebatt talade Lennart Gustavsson, vänsterpartiets
ledamot i Nordiska Rådet, om ett ökat vardagssamarbete och integration
mellan norden och dess närområden.

- Under mina fem år i Nordiska Rådet har jag ätit många fina middagar,
hört många vackra ord, läst många fina betänkanden, tagit många beslut,
en del kloka andra okloka. Kanske har jag hört för många vackra ord och
ätit för många goda middagar. Jag som Vänsterpartist tror på nordiskt
samarbete och att det kan utvecklas. Men en förutsättning är att Nordiska
Rådet förmår arbeta på ett sådant sätt att det berör människors vardag.

- Inför årets session i Oslo nästa vecka har den vänstersocialistiska
gruppen förslag på konkret, enkelt och obyråkratiskt utbyte mellan
ungdomar i norden och Ryssland. Det finns mycket positiva erfarenheter av
sådant utbyte att bygga vidare på.

- Under det svenska ordförandeskapet i Nordiska Rådet är ett av målen
integration mellan norden och närområdet. Barentsregionen med dess 5,9
miljoner invånare, flertalet i Ryssland är ett viktigt fält för ökat
samarbete. Området innehåller stora naturresurser men här finna några av
vår tids största miljöhot bl.a. i form av radioaktivt avfall. De sociala
och ekonomiska klyftorna är gigantiska mellan norden och Ryssland. Det är
ett område med stora möjligheter men också stora hot. Ökad integration
och samarbete är av avgörande betydelse för en positiv utveckling av
regionen, säger Lennart Gustavsson.

För mer information v g kontakta Lennart Gustavsson 070-343 96 85

Pressekreterare Titti Berg 070-662 91 06