Centerpartiet

Lennart Levi (C): ”Bra att regeringen lyfter fram rehabiliteringen, men mer behövs!”

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 15:05 CET

- Det är bra att regeringen nu tillsätter en kommitté med uppgift att ta fram förslag till hur rehabiliteringen i sjukskrivningsprocessen kan förbättras, säger riksdagsledamot Lennart Levi (C).

Lennart Levi, som är professor emeritus i psykosocial arbetsmedicin vid Karolinska institutet (KI) och riksdagsledamot sedan 2006, har varit djupt engagerad i denna fråga i fem decennier. Han skrev en av de första rehab-utvärderingarna redan 1961 och den första läroboken i ämnet på svenska 1965.

Lennart Levi säger i en kommentar till regeringens beslut att tillsätta en kommitté för att följa och föreslå förbättringar inom rehabiliteringsområdet.

- Jag hade gärna sett en ännu större satsning i form av en permanent akademi med uppgift att forska, utbilda och informera om både rehabilitering och företagshälsovård. En sådan akademi har jag,  min riksdagskollega Solveig Zander och min KI-kollega professor emeritus Åke Nygren föreslagit vid upprepade tillfällen. Vi har också genomfört tre seminarier på detta tema i riksdagen, möten som inspirerat till nytänkande.

- Målet måste vara att bokstavligen alla som vill och kan jobba ska få göra det, efter sina egna förutsättningar, säger Lennart Levi.  Och få göra det i livsvänliga jobb, som främjar både hälsa, välbefinnande, produktivitet och arbetsglädje!

- Men regeringens initiativ är ett bra första steg. Sannolikt kommer vi när året har gått att se behovet av en permanent organisation med uppgift att leda det här viktiga arbetet på ett målmedvetet och evidensbaserat sätt.
______________________________________________________


Länk till kommittédirektiv 2009:131 "Följa och föreslå förbättringar inom rehabiliteringsområdet" på Regeringens webbplats :
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/137418

För mer information:
Lennart Levi 073-987 11 75
Centerpartiets presschef Peter Svensson 070-633 07 99.