Duroc AB

Lennart Olofsson träder ur Durocs styrelse

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 10:23 CEST

Lennart Olofsson har begärt eget utträde ur Durocs styrelse och avgår med omedelbar verkan.

Olofsson grundade Duroc under mitten av 80-talet. Han har under många år varit en av Durocs större ägare och var verkställande direktör fram till 2001 samt styrelseledamot fram till 2002. Vid bolagsstämman i maj 2005 valdes han återigen in i Durocs styrelse.

För ytterligare information, kontakta:
Erik Albinsson, koncernchef Duroc, tel 070 - 492 78 33


Om Duroc-koncernen
Duroc är en industrikoncern som baserar sin verksamhet på material- och ytförädlingsteknologi. Duroc levererar produkter och tjänster, avseende såväl nytillverkning som underhåll, till kunder med höga krav på kvalitet och prestanda. Spetskompetensen finns inom laserbaserad ytbehandling av metalliska ytor och verksamheten spänner över flertalet branscher såsom järnväg, träförädling, kraft- och processindustri samt verkstads- och fordonsindustri. Duroc har ca 200 medarbetare, omsätter ca 200 MSEK och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

www.duroc.se

- Denna release är distribuerad av Duroc, Charlotta Hörnqvist, Kommunikation/IR, charlotta.hornqvist@duroc.se, tel 08-789 11 35, mobil 070-602 20 30.