Stockholms Läns Landsting

Lennart Rohdin blir fp:s ledamot i nya Norrtäljenämnden (fp)

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 14:51 CEST

Lennart Rohdin, landstingsledamot från Norrtälje och fd riksdagsledamot för folkpartiet blir partiets ledamot i den gemensamma nämnden för sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun. Som ersättare för partiet väljs Agneta Pettersson, också Norrtäljebo, som idag också sitter som ersättare i sjukvårdsberedning nordost. Folkpartiets oppositionslandstingsråd, Birgitta Rydberg, hoppas nu att dagens beslut ska förpassa socialdemokraternas nedläggningsplaner av Norrtälje Sjukhus till papperskorgen istället för dess hittills tillfälliga förvaringsplats i Ingela Nylund Watz byrålåda.


- Det nya samarbetet kan bli mycket bra. Eller rättare sagt; Det ger förhoppningsvis bra förutsättningar för att sjukvården och omsorgen i Norrtälje kommun ska fungera bra. Det är ju inte organisationen i sig som gör vården trygg och tillgänglig eller att omsorgen fungerar på ett mänskligt och bra sätt. Det är vård- och omsorgspersonalen som gör allt detta och de följer nu med in i det nya och kommer att vara med och utforma hur väl detta kan fungera när nu vården och omsorgen förs närmare de som bor i Norrtälje, säger Rohdin.
- Vi utgår nu ifrån att de planer på att lägga ner Norrtälje sjukhus som legat till sig i Ingela Nylund Watz byrålåda nu ska tas ut och köras i papperstuggen. Förslaget är i grunden bra. Folkpartiet är nöjt med att det blir en gemensam nämnd istället för kommunalförbund, vi är övertygade om att den demokratiska insynen i verksamheten på detta sätt blir större än med ett kommunalförbund. Smolket i glädjebägaren är den ovilja till blocköverskridande samtal som den sittande landstingsmajoriteten har haft även i denna viktiga fråga, avslutar Rydberg.

För mer information: Patrik Silverudd, 070-737 42 54