Näringsdepartementet

Lennart Söder utreder anslutning av förnybar el till elnätet

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 13:39 CET

Idag har regeringen förordnat Lennart Söder, professor i elkraftsystem vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, som utredare för att se över regelverket för anslutning av förnybara energikällor till elnätet samt komma med förslag om förändring i den mån det anses nödvändigt (dir. 2007:10).

- Tillsättandet av denna utredning är ett viktigt steg i det långsiktiga arbetet med att skapa goda förutsättningar för en expansion av elproduktion från förnybar energi, säger näringsminister Maud Olofsson.

Lennart Söder har lång erfarenhet av vindkraft och kraftsystem och leder idag arbetet inom avdelningen för Elektriska Energisystem vid KTH. Han har deltagit som författare i ett antal stora studier i ämnet samt i olika referensgrupper.

- Jag känner mig hedrad av att få detta uppdrag. Vindkraften står inför sitt stora genombrott i Sverige och regelverket för anslutningarna till elnätet är en av de frågor som är angelägna att belysa, säger Lennart Söder, men poängterar samtidigt att utredningen handlar om alla förnybara energikällor.

Utredningen ska slutrapportera till 1 januari 2008. Ett nytt regelverk kan vara på plats tidigast 2009.


Kontakt:
Lisa Wärn
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 46 84
070-305 47 74
lisa.warn@enterprise.ministry.se

Lennart Söder
Utredare
08- 790 89 06