Leox Holding AB (publ)

Leox Corporate Finance AB: Vezzel ansöker om listning på NGM Nordic MTF

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 15:45 CEST

Styrelsen för Vezzel AB (publ) har beslutat att ansöka om listning på NGM Nordic MTF. Målsättningen är att ansökan lämnas in direkt efter Påskhelgen. Om ansökan godkänns beräknas första handelsdag ske under juni månad 2012.

Mot bakgrund av tidigare information om kraftigt ökat order- och offertläge samt styrelsens listningsbeslut förlängs pågående nyemissionen till och med den 13 april.
Styrelsen vill med detta ge alla intresserade, även "påsklediga" investerare, en möjlighet att värdera de nya förutsättningar, gällande orderläget, som presenterats de senaste dagarna.

För mer information, klicka här!

 

Leox Corporate Finance AB, org nr 556672-4760 erbjuder tjänster och produkter av administrativ karaktär i syfte att underlätta finansiell kommunikation. Allt ansvar för den information som finns i prospekt, informationsmemorandum eller i andra relevanta beskrivningar vilar på emittenten. Eftersom en investering kan innebära såväl möjligheter som risker är det inför ett investeringsbeslut viktigt att en potentiell investerare läser prospekt, informationsmemorandum och andra eventuella beskrivningar för att bilda sig en egen uppfattning om förutsättningarna. Det föreligger inget kundförhållande mellan investerare som tecknar sig för aktuellt erbjudande och Leox Corporate Finance AB genom investeringserbjudande som presenteras för/distribueras till Leox Corporate Finance prenumeranter/private placement-register.