Leox Holding AB (publ)

Leox Corporate Finance förstärker sälj- och ledningsfunktion

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2012 10:33 CEST

Leox Holdings dotterbolag Leox Corporate Finance förstärker sin sälj- och ledningsfunktion genom att utse Kicki Barklund till vVd. Kicki Barklund har de senaste åren arbetat i Bolaget som projektledare och har drygt 12 års branscherfarenhet av bland annat kapitalanskaffningsuppdrag, riskkapital, finansiell information, compliancefrågor, extern kommunikation och IR.

Leox Corporate Finance AB, 556672-4760 har sedan starten 2004 byggt upp en väl fungerade corporate finance verksamhet. Genom associerat medlemskap i SVCA (Svenska Riskkapitalföreningen) sedan 2005, och ett brett kontaktnät av kvalificerade investerare har ett investerarregister om drygt 17 000 personer byggts upp. Verksamheten riktar sig huvudsakligen till bolag som söker riskkapital och/eller listning och omfattar tre affärsområden;

  • Kapitalanskaffning, tjänster och produkter i samband med publika emissioner, private placement, börsnotering/listning samt Aktiespridning.
  • Finansiell Information med tjänster och produkter för framställning av exempelvis prospekt, informationsmemorandum, finansiella rapporter och företagspresentationer.
  • Marknad / kommunikation med tjänster och produkter för IR- och marknadsplan, PR/public affairs, webb, roadshow och event.

Antalet förfrågningar från utländska bolag gällande både kapitalanskaffning och listningsärenden har ökat kraftigt sedan nya kanaler etablerats i USA och Tyskland. Detta faktum, sammantaget med Moderbolagets kraftiga expansion, har gjort det nödvändigt att öka kapaciteten i Leox Corporate Finance.

”Självklar är detta en stor utmaning för Kicki men jag och styrelsen är helt övertygade att detta är rätt beslut för Leox Corporate Finance” säger Stefan Nordström Vd Leox Holding

”Det är en spännande tid vi har framför oss. Investerare ställer med all rätta högre krav på emittenter samtidigt som allt fler regelverk styr förutsättningarna för de bolag som kontaktar oss. Det blir särskilt tydligt i samband med våra internationella projekt. Behovet av professionellt framställda produkter för finansiell information och IR ökar, likaså efterfrågan på konstruktiva lösningar när bolag inom small – och midcap segmentet söker kapital. Här har vi mycket att erbjuda! Aktiespridning till aktieägare i Leox Holding är dessutom ett bra exempel på en uppskattad produkt som alla vinner på. Efterfrågan finns, vi har kompetensen och viktigast av allt – vi brinner för att skapa ett långsiktigt värde. Att mitt i denna utveckling få förtroendet som vVd för Leox Corporate Finance är en välkommen utmaning.” säger Kicki Barklund, vVd Leox Corporate Finance.

För vidare information vänligen kontakta Stefan Nordström Vd Leox Holding på telefon +46 (0)42-600 56 52 eller Kicki Barklund vVd Leox Corporate Finance på telefon +46 (0)42 600 56 55 

Leox Holding AB (publ) bedriver verksamhet som holdingbolag med uppgift att genom finansiering och ändamålsenlig samordning förvalta och utveckla den verksamhet som bedrivs av Bolagets dotterbolag. Mer information finns på respektive Bolags hemsida, www.leox.se www.inoff.nu www.börsvinnare.se www.skandinaviskfondkommission.se