Leox Holding AB (publ)

Leox Holding AB utser ny likviditetsgarant

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 14:20 CET

Leox Holding AB (”Leox Holding” eller ”Bolaget”) har utsett Mangold Fondkommission AB som likviditetsgarant. Bolagets aktie handlas sedan den 23 maj 2011 på Nordic Growth Market – Nordic MTF (”Nordic MTF”).

Uppdraget inleds den 5 december 2011 och består i att Mangold Fondkommission AB ska vidtaga likviditetsfrämjande åtgärder i syfte att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs, understödja och garantera likviditet i Bolagets aktie och därmed skapa en mer rättvisande värdering av aktien.

”Likviditetsbefrämjande åtgärder är positivt för våra investerare, aktieägare och inte minst för Bolaget. Vi ser fram mot att arbeta med Mangold Fondkommission som är en mycket erfaren aktör inom detta område .” säger Stefan Nordström, VD för Leox Holding.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Nordström, VD

Tfn: +46 (0) 42 600 56 52

E-post: stefan.nordstrom@leox.se

Leox Holding AB (publ) bedriver verksamhet som holdingbolag med uppgift att genom finansiering och ändamålsenlig samordning förvalta och utveckla den verksamhet som bedrivs av Bolagets dotterbolag. Bolaget är listat på NGM Nordic MTF sedan våren 2011. under kortnamnet LEOX MTF. Mer information finns på respektive Bolags hemsida, www.leox.se www.borsvinnare.se www.inoff.nu. Mangold Fondkommission AB är Bolagets likviditetsgarant.