Actavis

Lerkanidipin – nu i högkostnadsskyddet för patienter med högt blodtryck

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2012 08:00 CEST

Actavis AB introducerar Lerkanidipin Actavis det enda läkemedelet innehållande lerkanidipin som tillhandahålls inom högkostnadsskyddet. Lerkanidipin Actavis är ett generikum till Zanidip® och ingår i gruppen kalciumflödeshämmare som ofta används för att behandla högt blodtryck. Högt blodtryck är mycket vanligt förekommande, av Sveriges vuxna befolkning har ca en fjärdedel högt blodtryck, majoriteten av dessa behöver blodtrycksänkande läkemedel. Högt blodtryck medför ökad risk för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och njursvikt och är därmed en av de allra största folksjukdomarna.

Zanidip® som marknadsförs av Meda förlorade 2009 subventionen då Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV (dåvarande Läkemedelsförmånsnämnden, LFN) genomförde en genomgång av blodtryckssänkande läkemedel. Då Zanidip®  ingick i högkostnadsskyddet behandlades årligen ca 10 000 patienter med lerkanidipin.                                                                                                            Sedan kostnaden för behandlingen flyttats från samhället till den enskilde patienten har användningen minskat. Två år efter beslutet väljer en relativt stor del av patienterna att fortsätta sin behandling med lerkanidipin trots utebliven subvention. Dessa patienter kan nu få behandling inom högkostnadsskyddet.  

En vanligt förekommande biverkning hos kalciumflödeshämmare är ankelödem. För lerkanidpin är förekomsten av denna biverkning mindre vanlig jämfört med andra preparat i gruppen. Detta gör att en stor patientgrupp nu kan erbjudas en alternativ behandling inom förmånen vilket kan medföra högre livskvalitet och därmed också bättre följsamhet.

”Vi är glada att lerkanidipin nu finns inom förmånen så att de patienter som behöver detta läkemedel kan få sin behandling subventionerad. Tidigare har framförallt patienter med god ekonomi haft denna möjlighet till modern behandling med mindre biverkningsfrekvens, eller så har man löst det på annat vis lokalt. I Linköping valde vi att betala läkemedlet direkt via kliniken för de som verkligen behövde lerkanidipin. Kalciumhämmare är en mycket viktig preparatgrupp för patienter som har svårbehandlat högt blodtryck, så det är mycket glädjande att behandlingsarsenalen utvidgas på detta sätt så att vi får lättare att t.ex. reducera riskerna för stroke och andra allvarliga komplikationer till högt blodtryck” säger Fredrik Nyström, professor i internmedicin vid Hälsouniversitetet i Linköping.

Actavis grundades 1956 av sju isländska apotekare. Idag finns Actavis direkt representerade på över 40 marknader, har 11 000 anställda och omsätter cirka 1,8 miljarder euro. Actavis etablerades på den svenska marknaden 2003 och har idag cirka 35 anställda. Actavis har en bred produktportfölj inom tre affärsområden: öppenvård, slutenvård samt egenvård. www.actavis.se