Lernia

Lernia fortsätter att öka

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 12:18 CEST

Utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia fortsätter sin resultatförbättring under 2010. Ett starkt tredje kvartal följer upp de två tidigare kvartalen. Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 489 mkr, en ökning med 42 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet ökar till 10 mkr (-16 mkr). För delårsperioden har Lernia en omsättning på 1 494 mkr, en ökning med 31 % och rörelseresultatet uppgår till 91 mkr (-52 mkr).

Resultatförbättringen jämfört med föregående år beror främst på ökad försäljning och produktivitet inom bolagen Lernia Utbildning och Lernia Bemanning. Inom den offentliga marknaden har Lernia försvarat sin starka position inom industrisegmentet, samtidigt som man tagit andelar inom de administrativa och serviceinriktade segmenten. Inom den privata marknaden var Lernia Bemanning det bemanningsföretag som ökade sina marknadsandelar mest till och med andra kvartalet.

- Vi kan se att efterfrågan på såväl utbildnings- och matchningstjänster som flexibla bemanningslösningar ökar, säger Lernias vd Matthias Kjellberg. Samtidigt kan vi se en hårdnande konkurrens och ökad prispress. Jag vill därför lyfta fram vårt målinriktade utvecklingsarbete och engagemanget från Lernias medarbetare som de viktigaste faktorerna för det goda resultatet.

För ytterligare information kontakta:

Matthias Kjellberg, verkställande direktör, telefon 08-701 65 00
e-post: matthias.kjellberg@lernia.se
Niclas Bergman, ekonomidirektör, telefon 08-701 65 00
e-post: niclas.bergman@lernia.se

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi finns på över 80 orter och erbjuder tjänster inom bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling. Lernia - kompetens gör skillnad!