Lernia

Lernia gör sitt bästa resultat någonsin

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 09:00 CET

2010 års resultat är Lernias bästa någonsin och bolaget har därmed vänt en negativ resultatutveckling. Det starka resultatet beror framför allt på koncernens omfattande förändringsarbete och den förbättrade konjunkturen.

Rörelseresultatet för helåret uppgick till 131 (-36) mkr. Intäkterna ökade med 33 procent till 2 128 mkr för helåret, jämfört med samma period föregående år och med 38 procent till 634 mkr för fjärde kvartalet jämfört med samma perioder föregående år. Resultat per aktie för helåret uppgick till 96 (-27) kr och för fjärde kvartalet till 29 (12) kr.

Kommentar av Lernias VD och Koncernchef Matthias Kjellberg:

”Vi har tagit krafttag för att vända resultatutvecklingen och fortsätter samtidigt en förnyelse av Lernia. Konsolideringen av bolaget tillsammans med målstyrning och utvecklingen av gemensamma processer för att öka effektiviteten har börjat ge effekt.   För att säkra en långsiktig lönsam tillväxt kommer vi också att fortsätta vårt förändringsarbete. Våra marknader präglas av aggressiv konkurrens, stark prispress och en tydlig branschglidning där globala aktörer inom framförallt bemanning erbjuder allt fler tjänster riktade även mot köpare i den offentliga sektorn.

För mer information, kontakta

Matthias Kjellberg, vd och koncernchef på Lernia, telefon 070 523 29 27
Niclas Bergman, ekonomidirektör på Lernia, telefon 070 748 23 44
Mikael Andersson, presschef på Lernia, telefon 072 254 60 20

Lernia är auktoriserat som såväl bemannings- som utbildningsföretag av respektive branschorganisation. Företaget är också miljö- och kvalitetscertifierat. Varje år gör vi det möjligt för mer än 70 000 människor och 5 000 kunder att stärka sin konkurrenskraft. Vi finns på 80 orter och erbjuder tjänster inom bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling.