Lernia

Lernia redo för nytt lotsuppdrag

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 11:54 CET

Den 1 december träder regeringens nya etableringsreform i kraft. Arbetsförmedlingen övertar då kommunernas ansvar för att samordna etableringsinsatserna för nyanlända flyktingar. En av nyheterna i reformen är att alla nyanlända ska få stöd av en personlig lots på vägen till egenförsörjning. Utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia har blivit godkänt att tillhandahålla lotstjänster i c:a 35 kommuner redan från start den 1/12.

Den 1/12 övertar Arbetsförmedlingen kommunernas ansvar att samordna etableringsinsatser för nyanlända flyktingar. Denna ansvarsövergång är en konsekvens av regeringens nya etableringsreform, som beslutades i mars 2010. Syftet med reformen är att öka förutsättningarna för en snabbare etablering på arbetsmarknaden för anländande flyktingar.
Arbetsförmedlingen kommer bl.a. att upprätta en särskild etableringsplan för den nyanlände, med åtgärder som omfattar högst två år.

Ytterligare en nyhet är att den nyanlände har rätt att själv välja en s.k. etableringslots. Lotsen ska fungera som en kombinerad jobbcoach och vägledare, och ska stödja den nyanlände med bl.a. kontakter mot arbetslivet och information om arbetslivets villkor, men även med kontakter i fråga om sociala tjänster, utbildning m.m.

Lernia är ett av de företag som godkänts av Arbetsförmedlingen för det nya lotsuppdraget.

- Lernia är redo att tillhandahålla lotstjänster i c:a 35 kommuner redan från start, säger Karolina Jerner, nationellt ansvarig för Lernias etableringslotsar. Men vi har också beredskap att utöka vår närvaro i fler kommuner om behov uppstår.

Karolina Jerner menar att Lernia är särskilt väl rustat för det nya uppdraget.

- Lernia har en mycket bred verksamhet, och har en unik kunskap inom området utbildning och arbetsmarknad. Det gör att vi på ett sätt som ingen annan kan backa upp vår lotsverksamhet med kompetens inom bl.a. svenska för invandrare, jobbcoaching och vuxenutbildning, samt inte minst med ett mycket stort nätverk inom arbetslivet, säger Karolina Jerner.

- Vi tycker att detta är ett mycket viktigt uppdrag, och vi ser fram emot att få axla det, säger Karolina Jerner. Vi kommer också att följa upp alla lotsinsatser mycket noga för att kunna göra en första utvärdring så snart som möjligt, avslutar Karolina Jerner.

För ytterligare information, kontakta:

Karolina Jerner, Marknadsområdeschef
Tel: 0702 28 32 40
karolina.jerner@lernia.se

Mikael Andersson, Presschef
Tel: 072 254 60 20
mikael.andersson@lernia.se


Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi finns på över 80 orter och erbjuder tjänster inom bemanning, utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling. Lernia - kompetens gör skillnad!