Lernia

Lernias delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007: Lernia fortsätter öka inom Bemanning

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 08:58 CEST

Lernias nettoomsättning ökade med 13 procent till 1 173 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Perioden präglades av en fortsatt ökad efterfrågan på bemanningstjänster medan marknaden för arbetsmarknadsutbildningar minskade kraftigt. Rörelseresultatet uppgick till 40 (79) miljoner kronor.

Bemannings omsättning uppgick till 305 (227) miljoner kronor under andra kvartalet, en ökning med 34 procent jämfört med samma period förra året. Utbildnings omsättning uppgick till 297 (340) miljoner kronor under andra kvartalet, en minskning med 13 procent jämfört med samma period förra året.
Händelser under andra kvartalet
Bland tecknade avtal kan nämnas ramavtal med Vattenfall för inhyrning av tekniska tjänstemän och yrkesarbetare. Avtal om omställningstjänster tecknades med bland andra Korsnäs Frövi, Björnekulla Fruktindustrier och CP Kelco. För utbildningstjänster skrevs avtal med bland andra Telia Sonera, Trä- och Möbelindustriförbundet, Södra Timber och Vattenfall. Inom vuxenutbildningen tecknades avtal med en rad kommuner, till exempel Solna och Växjö.
Bedömning för 2007
Bedömningen för 2007 är en omsättning på cirka 2,1 miljarder kronor samt ett rörelseresultat på cirka 40 miljoner kronor, en revidering av tidigare bedömning. För bemanningsverksamheten är bedömningen fortsatt att Lernia når uppsatta mål för 2007.

- Vi är inne i en stark utveckling och vi fortsätter framgångsrikt vårt arbete med att möta marknadens behov, säger Ingemar Alserud, vd på Lernia. Bemanningsverksamheten går som tidigare mycket starkt framåt medan vi påverkas kraftigt av den vikande marknaden för arbetsmarknadsutbildningar. Som en konsekvens av det har vi vidtagit åtgärder för att anpassa verksamheten till det nya marknadsläget.

Hela delårsrapporten finns på www.lernia.se.


För mer information, vänligen kontakta:
Ingemar Alserud, vd, 08-701 65 10
Johan Lagerhäll, ekonomidirektör, 08-701 65 30


Lernia finns över hela Sverige och erbjuder kompetensförsörjning med tjänster inom bemanning, utbildning, rehabilitering och omställning till individer, företag, myndigheter och organisationer. Lernia är ett statligt ägt bolag med 4 000 medarbetare och en omsättning på cirka 2,2 mdr (2006). Lernia har 4 300 kunder, utbildar årligen cirka 50 000 personer och hyr ut 5 000 konsulter till industriföretag. Lernia är kvalitets- och miljöcertifierat.
Besök gärna www.lernia.se