Lernia

Lernias delårsrapport Q 1: Starkt Lernia ökar med 54 % inom bemanningsverksamheten

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 11:41 CEST

Lernias nettoomsättning ökade med 10 procent under första kvartalet till 477 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.

Efterfrågan på företagsmarknaden ökade kraftigt – inom Bemanning ökade intäkterna med 54 procent och inom Utbildning med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

– Jag är väldigt nöjd med resultatet för första kvartalet. Vår bemanningsverksamhet växer som inget annat bemanningsföretag i landet och vi fortsätter att ta marknadsandelar, säger Lernias vd Ingemar Alserud.

Fler uppgifter ur rapporten
› Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 40 (41) miljoner kronor.
› Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31 (-7) miljoner kronor.
› Bedömningen för 2006 är fortsatt att omsättning och rörelseresultat kommer att vara i nivå med 2005.

Offensiva satsningar under 2006
Arbetet med att bredda Lernias kundbas fortsätter under 2006 och ger positivt resultat. Intäkterna från företagsmarknaden fortsätter att öka både i absoluta tal och som andel av Lernias totala intäkter. Under 2006 genomför Lernia dessutom rekordstora investeringar som ska generera ökad omsättning framförallt på företagsmarknaden och ökad lönsamhet generellt.


Läs hela delårsrapporten på www.lernia.se

För mer information, vänligen kontakta:
Ingemar Alserud, vd, 08-701 65 10
Johan Lagerhäll, ekonomidirektör, 08-701 65 30