Datainspektionen

Lerums ”trygghetssajt” måste informera tipsare bättre

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 15:46 CET

Tipsare som anmäler brott via Lerums kommuns webbplats måste informeras bättre om vad som händer med uppgifterna och vem som ansvarar för dem. Kommunen ska även se till att känsliga personuppgifter som skickas över Internet krypteras.

Invånare i Lerums kommun kan göra en anmälan om de befarar att grannens ungar far illa, vet var det langas, klottras eller skräpas ner. På webbplats där anmälan görs finns det flera formulär att välja mellan: klotter och skadegörelse, oro för barn och ungdom, langning och missbruk. Uppgifterna kommer till socialnämnden eller kommunstyrelsen. Det finns också en rubrik som heter ”övriga brott” där anmälan går direkt till polisen. Syftet med sajten är att öka tryggheten för invånarna i kommunen.

Datainspektionen bedömer att den webbaserade hanteringen av brottsuppgifter och känsliga personuppgifter såsom hälsa och sexualliv är tillåten enligt personuppgiftslagen.
Detta eftersom det ingår i socialtjänstens uppdrag att verka för att barn växer upp i trygga förhållanden. Socialtjänstlagen bygger även på att allmänheten anmäler missförhållanden.

Datainspektionen anser dock att varken socialnämnden eller kommunstyrelsen lämnar tillräckligt med information. Enligt personuppgiftslagen ska information lämnas om bland annat vem som är personuppgiftsansvarig, ändamålet med behandlingen och hur länge uppgifterna sparas. I anslutning till de olika webbtjänsterna bör det också finnas information om att en anmälan till kommunen inte utgör ett substitut till en polisanmälan.

Datainspektionen förutsätter även att Lerums kommun skyddar de personuppgifter som skickas över Internet.

Beslut (PDF-fil 33 kb)
http://www.datainspektionen.se/pdf/beslut/Lerums_kommun_tipssajt.pdf

För ytterligare information kontakta:
Jurist Hélène Samuelsson, tfn 08-657 61 19
Pressekreterare Amina Grill, tfn 08-657 61 43 eller mobil 070-736 10 80