Lesjöfors AB

Lesjöfors AB, ett dotterbolag i Beijer Alma-koncernen, förvärvar fjäderföretaget Velleuer Gmbh & Co.KG i Tyskland

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 14:42 CET

Lesjöfors har förvärvat den tyska fjädertillverkaren Velleuer GmbH & Co. KG. Företaget, som är beläget i Velbert nära Düsseldorf, producerar fjädrar och pressade detaljer. Förvärvet konsolideras i Lesjöforskoncernen från och med den 1 januari 2011.

Lesjöfors är en av Europas största tillverkare av fjäderprodukter och har marknadens största produktutbud. Bolaget omsatte under 2010 1,2 miljarder SEK och har omkring 800 anställda. Lesjöfors har verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Lettland, Ryssland, Korea och Kina.

Velleuer omsätter cirka 13 miljoner euro och har 110 anställda. Bolaget har en bred kundbas främst inom tysk fordons- och verkstadsindustri. Företaget grundades 1905 och har sedan dess ägts av grundarfamiljen. Velleuer har ett brett produktsortiment som omfattar både traditionella fjädrar och banddetaljer. 

Genom förvärvet får Lesjöfors lokal produktion på den största fjädermarknaden i Europa och blir en av de ledande leverantörerna av fjädrar och pressade detaljer i Tyskland med en total omsättning på cirka 30 miljoner euro.  För Velleuer innebär förvärvet tillgång till hela Lesjöfors breda produktportfölj och teknikkunnande.

Lesjöfors VD Kjell-Arne Linbäck kommenterar förvärvet:
-Köpet av Velleuer är strategiskt viktigt för Lesjöfors. Vi har efter flera års sökande äntligen kunnat göra ett förvärv på den viktiga tyska marknaden. Företaget har bra ledning som blir kvar i bolaget och förvärvet passar perfekt in i vår strategi med att etablera lokal produktion på våra större marknader. Köpet av Velleuer öppnar också möjligheter för oss att ta ytterligare steg i Tyskland.

Velleuers VD kommenterar förvärvet:
- Velleuer har blivit medlem av en mycket stark koncern med fokus på vår kärnverksamhet. Det ger oss möjlighet att växa och expandera vår verksamhet och vi får tillgång till nya affärsmöjligheter via Lesjöfors säljorganisation och koncernens breda produktsortiment. Vi ser alla fram emot denna nya situation och den utvecklingspotential det medför.

Mer information

Kjell-Arne Lindbäck, koncernchef Lesjöfors AB +46 70 5749994
Bertil Persson, koncernchef Beijer Alma AB +46 8 50642768, +46 70 5908958
Rainer Müller, verkställande direktör Velleuer GmbH & Co.KG +49 20 512900

 

 

Lesjöfors AB, part of the Beijer Alma group, acquires Velleuer GmbH & Co. KG Springs and Pressings in Germany

With effect from Jan 1st 2011, Lesjöfors AB has acquired the Velleuer GmbH & Co. KG Springs and Pressings company situated in Velbert, close to Düsseldorf.

Lesjöfors AB is a Swedish company with springs, pressing and gas springs as its core business. Lesjöfors AB is one of the largest spring companies in Europe with the widest range of products in the market. The group has a turnover of about 140 Million Euro with about 800 employees. Lesjöfors AB has operation in Sweden, Finland, Norway, Denmark, England, Germany, Latvia, Russia, Korea and China.

Velleuer GmbH & Co. KG has a turnover of about 13 Million euro with about 110 employees. The company was founded 1905 and has been owned by the same family since then. The company has a wide range of technologies involving compression springs, tension springs, wire forms, high speed pressings and multislide technologies.

With this investment Lesjöfors AB will strengthen its position on the German market and become one of the biggest suppliers of springs and pressings with a total turnover in Germany of about 30 Million Euro.

The Velleuer GmbH & Co. KG will continue to operate as an independent company with the same management as per now. Synergies will come via Lesjöfors AB having access to local production in Germany and via Velleuer GmbH & Co. KG utilising the total range of products and the sales organizations available in the Lesjöfors AB group.

The Velleuer family is pleased to place the company within a strong spring manufacturing group whose target is to further develop the operation.

Kjell-Arne Lindbäck, CEO of Lesjöfors AB says; “The acquisition of the Velleuer GmbH & Co. KG spring company is a milestone for Lesjöfors AB who have been looking for an acquisition in the German market for many years. This company has very good management and staff and it fits perfectly with the strategy of Lesjöfors AB to establish local manufacturing on the main markets where we are operating”.

Rainer Müller, CEO of Velleuer GmbH & Co. KG : “ We feel that Velleuer GmbH & Co. KG has become a member of a very strong group with focus on our core business. This will enable us to further grow our business and it will also give access to more opportunities via utilization of the Lesjöfors AB sales organization and its even wider product range. We all look forward to this new situation and the opportunities it will create.”

More information

Kjell-Arne Lindbäck, CEO Lesjöfors AB +46 70 5749994
Bertil Persson, CEO Beijer Alma AB +46 8 50642768, +46 70 5908958
Rainer Müller, CEO Velleuer GmbH & Co. KG +49 20 512900

 

Lesjöfors är en ledande fjädertillverkare med internationellt välkända kunder. Produkterna efterfrågas på många marknader, i vitt skilda branscher. Sortimentet av fjädrar och stansning av banddetaljer har en unik räckvidd, där ett av marknadens största utbud av standardfjädrar kombineras med högteknologiska, kundanpassade lösningar. Tillverkning och säljkontor finns i flera europeiska länder och Kina.

Lesjöfors is one of the leading spring suppliers with internationally well knowned clients. The products are demanded in many markets, in diverse industries. The range of springs, stampings and pressings have a unique range, where one of the biggest selection of standard springs are combined with high-tech, customized solutions.
Lesjöfors has both manufacturing and sales offices in several European countries and China.