System Technology Sweden AB

LET´S GET SIRIUS!

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 13:59 CET

SIRIUS är en moduluppbyggd USB-ansluten datalogger i en helt ny prestandaklass. Alla ingångar är galvaniskt isolerade (±1000 V) från varandra och från jord för att eliminera de vanligaste felkällorna som jordslingor och common mode-problem. Med en avancerad A/D-omvandlarteknik med dubbla 24-bitars omvandlare per ingång har man lyckats kombinera mycket hög dynamik och mätnoggrannhet med galvanisk isolation.

Ett SIRIUS-system kan bestå av upp till fyra moduler med vardera åtta isolerade
(± 1000 V) in/utgångar och en synkron CAN-port, dvs. totalt 32 analoga ingångar och 4 CAN-portar per system. Räcker inte 32 ingångar kan man kombinera flera 32-kanalssystem upp till 1000 ingångar.

Det finns fem olika standardmoduler men därutöver kan man även skräddarsy en egen modul. Där kan man både välja vilka ingångar som ska ingå och dessutom välja ingångskontakter för maximal flexibilitet!

  • ACC8: Spännings- och IEPE-ingångar för generell spänningsmätning, ljud och vibration.
  • ACC8+CNT2: Som ACC8 men med 2 isolerade räknaringångar för exempelvis varvtals­relaterade mätningar.
  • MULTI8: Multifunktionsingångar med analoga in/ut, digitala in och räknare.
  • STG8: Ingångar för bryggor, resistans, potentiometrar, Pt100, Pt1000 och andra signaler
    via MSI-adaptrar.
  • HV8: Högspänningsingångar med mätområde upp till ±1000 V och  1,5 kV isolation, 4 kV peak.

”Dual-core”-ingångar

Alla ingångar har dubbla 24 bitars A/D-omvandlare per ingång. Med denna teknik löser man problemet med att signalen är högre än förväntat och blir överstyrd. Med sina två A/D-omvandlare mäter SIRIUS insignalen med både hög och låg förstärkning samtidigt och väljer sedan det mätvärde som ger bäst dynamik! Användaren behöver därmed inte välja inområde och den resulterande dynamiken blir upp till 130 dB! Ingångarna har antivikningsfilter och samplar upp till 200 kS/s per ingång.

Realtidsräknare

De avancerade räknaringångarna har dubbla räknare. Den extra räknaren används för att få exakt tid på insignalens positiva flank. Detta gör det möjligt att beräkna ett exakt räknarvärde vid A/D-omvandlarens samplingsögonblick, mycket viktigt vid varvtalsrelaterade mätningar. Förutom som räknare kan man konfigurera dessa som antingen enkoder- eller digitala ingångar.

24-bitars analoga utgångar

SIRIUS MULTI8-modulen har förutom sina åtta ingångar också åtta 24-bitars analoga utgångar som kan spela upp inspelade mätsekvenser, styra vibratorer, användas som en avancerad funktionsgenerator eller som spännings/strömmatning till anslutna givare.

SIRIUS + SBOX som fristående mätsystem

Till systemet finns även S-BOX, en avancerad processormodul med en 2 GHz Intel Core i7-processor, 4 GB minne, en 8 GB SSD för operativsystem samt en löstagbar 64 GB SSD för datalagring. Därutöver har den WLAN, 1000BaseT LAN, VGA, 5 x USB samt synkroniseringskontakter för att utöka systemet.

DEWESoft 7 – mätprogrammet som fulländar systemet!

Ett särklassigt mätsystem kräver en jämbördig programvara. Efter en tuff utvärdering av marknadens mätprogram var det DEWESoft som NASA valde för sina telemetrisystem till de två sista Space Shuttle uppskjutningarna. DEWESoft 7 Professional medföljer alla SIRIUS-system.


Bilder på produkterna finns för nerladdning på: www.systemtech.se/nyheter
För ytterligare information kontakta: Richard Klingspetz: richard@systemtech.se

SYSTEM TECHNOLOGY SWEDEN AB
Box 304

SE-581 02 LINKÖPING
tel: 013-35 70 30 fax: 013-14 05 30