Concordia Maritime AB

Leverans av Stena Penguin

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 17:11 CEST

Concordia Maritimes har tagit leverans av produkttankern Stena Penguin och fartyget påbörjar därmed tre års kontrakterade transporter av raffinerade produkter hos Glencore’s dotterbolag ST Shipping. Stena Penguin är det nionde i en serie av tio beställda fartyg i den s k P-MAX-serien från varvet Brodosplit i Kroatien.

I augusti döptes Stena Penguin vid en högtidlig ceremoni i Split. Gudmor var Barbara Walter, hustru till skeppsmäklare Gilbert Walter, som förmedlat affären med varvet.

Även de två systerfartygen P-MAX Stena Polaris, som levererades i februari i år och Stena Premium planerad för leverans i början av 2011 är kontrakterade för tre år av ST Shipping.

Samtliga övriga åtta fartyg i P-MAX-serien är utkontrakterade på mellan tre och tio år från leveransdatum. Flottan opererar på olika geografiska marknader runt om i världen, med såväl lätta som tunga oljeprodukter, samt råolja.                     

Det första fartyget av P-MAX-design levererades 2005 från varvet i Brodosplit. Fartygen har dubbelskrov, optimal korrosionskontroll, två maskinrum med fullständig vatten- och brand-integritet, samt två separata framdrivningssystem. Även manöverbarhet och en integrerad brygglayout för att underlätta säker navigering i trånga farleder är av stor betydelse. Stena Penguin är det andra fartyget i serien med isklass 1A.

Tekniska data för P-MAX-fartygen:
Längd 183 m, bredd 40 m, djupgående (design) 11,3 m, dödvikt 65.200 dwt.

Hans Norén                                                              Göran Hermansson VD                                                                           Ekonomidirektör
Tel 031 855101                                                       031 855046
Mobil 0704 855101                                                 0704 855046

www.concordiamaritime.com