Anoto Group AB

Leverans till Japanskt finansiellt bolag försenad till Q1 och förväntade intäkter under Q4

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2015 09:48 CET

Lund den 30 december 2015 – Anoto meddelade den 7 augusti 2015, att bolaget vunnit det största enterprise solutions kontraktet någonsin med ett japanskt finansiellt bolagavseende 29 000 Anoto Live PenTM 2 Pro med digital skriftmjukvara. Anotos del av kontraktet uppgår till SEK 37 miljoner och leverans planerades under Q4 i år. Tidplanen för tillvekning har nu ändrats till efter det kinesiska nyåret. Beräknad leverans är tredje veckan i februari. Kundens säljstyrka kommer att använda Anotos digitala pennor och papper som en integrerad del av en ny försäljningsprocess för försäkringar. Anotos digitala penna kommer att användas för att fylla i medicinsk och annan personlig information och för underskrift. Pennan kompletteras med en kamera för lagreglerad registrering av id-handlingar för kunderna. Genom att använda denna lösning kommer Anotos kund förbättra sin interna process genom att eliminera skanning och stansning av kontrakt och därmed också minimera användning av papper.

Anoto Groups förväntade intäkter under Q4 2015 (exklusive SEK 37 miljoner-leveransen) kommer att uppgå till omkring SEK 46 miljoner. Med undantag för den försenade leveransen till Japan ser vi inga förändringar i förhållande till de förväntningar som kommunicerades i Q3-rapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, CEO Anoto Group AB, tel. +46 (0)733 45 12 05
Anoto Group AB (publ), org. nr. 556532-3929
Mobilvägen 10
SE- 223 62 Lund
Tel. +46 46 540 12 00

www.anoto.com

Om Anoto Group
Anoto Group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik, samt utbildning. Anoto Group har ca 140 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Norrköping, Basingstoke och Wetherby (Storbritannien), Los Angeles, Boston och Oakland (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.

För mer information: www.anoto.com,
Följ oss på Twitter: @anoto

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.