NCC AB

Leverantörsportal ger smidigare upphandling och fler anbud

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 08:46 CET

För ett år sedan lanserade NCC en unik portal i byggbranschen för inköp och upphandling. Idag skickar NCC ut betydligt fler förfrågningar och behandlar fler anbud än tidigare. Leverantörerna laddar själva hem vad de behöver för ett anbud från portalen och NCC slipper lägga tid på att kopiera och posta underlag. Antalet internationella anbud har också ökat och snart lanseras publika förfrågningar, så fler aktörer kan söka uppdrag digitalt.


Syftet med NCC:s leverantörsportal var att göra det enklare att hantera och överblicka upphandlingar och inköp, men också att öka konkurrensen bland anbudsgivare.

– Det har gått mycket bättre än väntat och även internationella leverantörer utanför Norden har visat stort intresse: 8 800 leverantörer har loggat in på portalen och laddat ner 840 000 dokument. Trots att det saknas jämförande siffror från tiden före portalen skulle vi aldrig hunnit administrera så många dokument manuellt, säger Anders Edlund, inköpschef på NCC Construction Sverige.

Den tid som anbudsingenjörer och projektinköpare tidigare lade på att kopiera och skicka ut handlingar lägger de nu istället på att konkurrensutsätta upphandlingar och hantera fler anbud. Under första året har NCC skickat ut drygt 85 000 förfrågningar digitalt till underentreprenörer.

– Portalen har gjort det enklare att hantera NCC:s förfrågningar. Varken inkorg eller postlåda blir full med tunga dokument eller stora brev. Vi väljer själva de delar som vi behöver ladda hem för just vårt anbud, säger Jan-Åke Dahlin, key account manager VA/Bygg på Ahlsell och fortsätter;

– NCC lyssnar och driver utvecklingen av en inköpsportal. Önskan är att fler stora byggbolag följer NCC:s portaltänk så det blir branschstandard. Vi vill inte jobba i olika varianter av portalen.

För att sänka inköpskostnaderna ytterligare, lanserar NCC även publika förfrågningar maj 2010. Då kan alla leverantörer i branschen söka efter projekt digitalt hos NCC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Edlund, inköpschef, NCC Construction Sverige, tfn 08-585 512 24
Ulf Larsson, projektledare implementering, NCC Construction Sverige, tfn 08-585 519 55
NCC:s presstelefon: 08-585 519 00
Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se
NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende.
2009 hade NCC i Sverige en omsättning på knappt 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige