Glycorex Transplantation

Levertransplantation över blodgruppsgränsen

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2003 09:00 CEST

Glycorex Transplantation AB (publ.) som är noterat på NGM Equity, meddelar att ytterligare en levertransplantation över blodgruppsgränsen har genomförts efter behandling med företagets produkt GlycosorbR-ABO. Mottagaren var av blodgrupp O och donatorn av blodgrupp A. Den behandling av mottagaren som genomfördes med företagets produkt var effektiv och utan sidoeffekter. Behandlingen, som genomfördes på ett större transplantationscenter i Belgien, medförde att den akuta avstötning som normalt hade skett utan behandling av patienten, kunde undvikas. Antalet patienter i transplantationsköerna ökar och behovet av att genomföra fler transplantationer är stort och växande. Transplantation är avsevärt bättre än alternativa behandlingsformer för ett mycket stort antal patienter innebärande lägre mortalitet, förbättrad livskvalitet samt stora kostnadsbesparingar. Levertransplantation är ofta direkt livräddande och i vissa fall krävs transplantation inom kort tidsrymd. Möjligheten att transplantera oavsett blodgrupp förväntas leda till att avsevärt fler patienter blir transplanterade. Produkten används sedan tidigare framförallt i samband med njurtransplantationer över blodgruppsgränsen och förväntas även där möjliggöra ett större antal transplantationer och kortare väntetider. För ytterligare information och tidigare pressmeddelanden hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se, samt VD Kurt Nilsson (046-286 5780).