Universitetssjukhuset i Lund

Lex maria

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 16:18 CESTFörsökte ta sitt liv trots extravak

Den 25-åriga kvinnan gjorde i våras ett allvarligt självmordsförsök trots att hon hade extra övervakning. En 33-årig man tog sitt liv efter utskrivning

Chefläkare Eva Ranklev anmäler nu de båda händelserna till Socialstyrelsen,


Kvinnan hade tidigare genomfört flera självmordsförsök och självskadehandlingar. Vid sitt senaste vårdtillfälle hade hon ordinerats extravak, men lyckades trots detta göra ett självmordsförsök.

Detta upptäcktes i tid och kvinnan fick inga fysiska men. Men eftersom hon var nära att lyckas i sitt uppsåt, trots extra övervakning, väljer chefläkaren att anmäla händelsen till Socialstyrelsen.


Enligt Lex Maria måste händelser då en patient begår självmord under eller i anslutning till vården anmälas till Socialstyrelsen.

Allmänintresset är i många fall lågt. När det gäller publicering om inträffade självmord finns det dessutom anledning att vara försiktig. Världshälsoorganisationen WHO har antagit rekommendationer som syftar till att skydda den enskilde patienten och att förhindra impulshandlingar hos människor som är suicidbenägna.

Bland annat varnas för glorifiering och metodbeskrivningar av självmord.


Eva Ranklev har telefon 046-17 15 51 eller 0703-27 00 43.