Landstinget i Värmland

Lex Maria-anmälan från Landstinget i Värmland

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 15:43 CET

Landstinget i Värmland anmäler att en ung mans sjukdomstillstånd förvärrades efter att ha blivit hemskickad med ordinaton på smärtstillande läkemedel.

Enligt Lex Maria är vårdgivare skyldiga att anmäla händelser där patienten utsatts för skada eller risk för skada som en följd av den vård han eller hon har fått. Syftet är att garantera en säker vård av god kvalitet. Genom att lära av misstagen, likaväl som att dokumentera framstegen, stärks sjukvården. Anmälan görs till Socialstyrelsen, som utreder vad som hänt och yttrar sig över händelsen.

En ung man söker på jourmottagningen för ont i halsen och lite feber sedan fyra dagar. Patienten ordineras värktabletter, men återkommer åtta timmar senare med mycket ont i halsen. Medföljande anhörig uppger att patienten inte ätit eller druckit ordentligt de senaste dagarna. Han är också trött och orkeslös och smärtstillande tabletter har tidigare gett liten effekt.

Patienten skickas hem med en ordination på smärtlindrande medicin och uppmanas dricka ordentligt. Två dagar senare återkommer patienten till jourcentralen med mycket hög feber, påverkat allmäntillstånd med lågt blodtryck. Han överförs till internmedicin och läggs in på intensivvårdsavdelningen (IVA).

Dagen därpå försämras patienten och infektionskliniken och anestesikliniken kontaktas än en gång. Patienten överförs för fortsatt vård på IVA i Karlstad. När man röntgar hals och bröstkorg upptäcks en vätskefylld blåsa som sedan punkteras. Under vårdtiden har patienten skötts av öronläkare, barnläkare, infektionsläkare och narkosläkare. Efter nio dagar kunde patienten återgå till hemmet.

Kontaktpersoner

Birgitta Svensson
verksamhetschef internmedicin i Arvika
tel: 070-573 82 81