Landstinget i Värmland

Lex Maria anmälan från Landstinget i Värmland

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 10:00 CEST

Pressmeddelande från Landstinget i Värmland
Diarienummer: LK/060084

Landstinget i Värmland anmäler nu enligt Lex Maria att en kvinna som fick en tunn kateter lagd direkt i njuren fick den lagd på fel sida av njuren till följd av en förväxling.

Enligt Lex Maria är vårdgivare skyldiga att anmäla händelser som för patienten medfört allvarlig skada eller sjukdom eller kunnat medföra allvarlig skada eller sjukdom som en följd av den vård han eller hon har fått. Syftet är att garantera en säker vård av god kvalitet. Genom att lära av misstagen, likaväl som att dokumentera framstegen, stärks sjukvården. Anmälan görs till Socialstyrelsen, som utreder vad som hänt och yttrar sig över händelsen.

Händelsen:
En kvinna i 30-årsåldern kom till akuten eftersom hon hade svårt att kissa och hade ont i ryggslutet. Efter undersökning återvänder hon hem, men kommer en vecka senare tillbaka till akuten med smärtor. Beslut fattas om att avflöda njuren på urin med en tunn kateter, men på grund av förväxling, så sätts katetern på fel sida av njuren. Dagen efter opererades en njursten bort och patienten fick ligga kvar på vårdavdelning under en vecka.

Kontakt:
Annette Landbü-Roos, anmälningsansvarig, tfn 054-61 50 00, 070-3294234