Landstinget i Värmland

Lex Maria anmälan från Landstinget i Värmland

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 11:14 CEST

Pressmeddelande från Landstinget i Värmland
Diarienummer: LK/060084

2006-04-27

Landstinget i Värmland anmäler nu enligt Lex Maria att en man som behandlats för luftvägsinfektion och förvirring fått skador under vårdtiden.

Enligt Lex Maria är vårdgivare skyldiga att anmäla händelser som för patienten medfört allvarlig skada eller sjukdom eller kunnat medföra allvarlig skada eller sjukdom som en följd av den vård han eller hon har fått. Syftet är att garantera en säker vård av god kvalitet. Genom att lära av misstagen, likaväl som att dokumentera framstegen, stärks sjukvården. Anmälan görs till Socialstyrelsen, som utreder vad som hänt och yttrar sig över händelsen.

Händelsen:
En äldre man inkom till akutmottagningen med luftvägsinfektion och tilltagande förvirring. Han vårdades på medicinsk avdelning där det togs prover och gjordes en undersökning med datortomografi. Förvirringstillståndet tilltog och vid flera tillfällen ramlade mannen och skadade sig. För att förhindra ytterligare skador begränsades både möbleringen i patientens rum och hans möjligheter att röra sig fritt på avdelningen. Under vårdtiden provades flera olika lugnande medel. På grund av dåligt allmäntillstånd flyttades han till intensivvårdsavdelning och vidare till infektionsavdelning där han bland annat behandlades med antibiotika för infektion i en skadad armbåge. Vid utskrivningen flyttades patienten till kommunens korttidsboende.

Kontakt:
Annette Landbü-Roos, anmälningsansvarig,
tfn 054-61 50 00,
070-32 942 34.

Berit Hassel, verksamhetschef,
tfn 054-61 50 00.