Landstinget i Värmland

Lex Maria anmälan från Landstinget i Värmland

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 10:16 CEST

Pressmeddelande från Landstinget i Värmland
Diarienummer: LK/060084

2006-04-28

Landstinget i Värmland anmäler nu enligt Lex Maria att en man som skurit sig i ett finger fått en skada som inte upptäcktes vid första undersökningen.


Enligt Lex Maria är vårdgivare skyldiga att anmäla händelser som för patienten medfört allvarlig skada eller sjukdom eller kunnat medföra allvarlig skada eller sjukdom som en följd av den vård han eller hon har fått. Syftet är att garantera en säker vård av god kvalitet. Genom att lära av misstagen, likaväl som att dokumentera framstegen, stärks sjukvården. Anmälan görs till Socialstyrelsen, som utreder vad som hänt och yttrar sig över händelsen.

Händelsen:
En man sökte hjälp vid vårdcentralen efter att ha skurit sig med kniv i ett finger. En distriktssköterska spolade rent såret, förband fingret och gav rådet att återkomma vid feber eller smärta. Cirka fem veckor senare sökte mannen hjälp för att fingret hängde. En distriktsläkare bedömde att sträcksenan gått av när patienten skar sig. Två månader senare träffade mannen en ortopedkonsult som gjorde bedömningen att DIP leden på fingret droppade cirka 30 grader och att det inte finns någon åtgärd att erbjuda. Det förväntas dock att det sker en förbättring om något år.