Katrineholms kommun

Lex Maria-anmälan med anledning av utebliven behandling

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 13:00 CET

Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsnämnden har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Anmälan gäller utebliven behandling med läkemedlet Waran i samband med att hemsjukvården tagit över ansvaret för läkemedlet från patienten. Händelsen uppkom pågrund av bristande kommunikation mellan personalen. Brukaren har inte farit illa av händelsen men verksamheten har tagit fram en rutin för att förhindra att detta uppstår igen.

För mer information, kontakta:
Katarina Hagdahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska, telefon 0150- 568 17


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om Lex Maria

Lex Maria är till för att skydda dem som kommunen har vård- och omsorgsansvar för.Det primära syftet med en anmälan enligt Lex Maria är att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad skada/sjukdom eller risk för sådan, för att därigenom förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden. Den drabbade patienten (eller dennes närstående) ska genom utredningen så långt möjligt få klarhet i vad som faktiskt inträffat och varför skadan eller sjukdomen uppstått.

Som ett led i arbetet för ökad patientsäkerhet informerar Katrineholms kommun öppet om de anmälningar som görs enligt Lex Maria. Att öppet diskutera avvikelser i vården ger ökade möjligheter att vid behov förändra rutiner som minskar risken för upprepning.

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 600 invånare.

www.katrineholm.se