Katrineholms kommun

Lex Maria-anmälan med anledning fall från rullstol

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 07:30 CEST

Katrineholms kommun, Vård- och omsorgsnämnden har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Anmälan gäller att en brukare bröt underarmen när hen föll ur rullstolen.

Fallet orsakades av att rullstolen tippade framåt när brukaren skulle sätta sig till rätta efter att ha
fått hjälp att flytta sig till rullstolen.

Brukaren åkte ambulans till sjukhus där armen opererades. Patienten har varit inlagd på sjukhuset och fått vård på korttidsplats på ett av kommunens boenden.

För mer information kontakta:

Katarina Hagdahl, telefon 0150- 568 17

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om Lex MariaLex Maria är till för att skydda dem som kommunen har vård- och omsorgsansvar för.Det primära syftet med en anmälan enligt Lex Maria är att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad skada/sjukdom eller risk för sådan, för att därigenom förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden. Den drabbade patienten (eller dennes
närstående) ska genom utredningen så långt möjligt få klarhet i vad som faktiskt inträffat och varför skadan eller sjukdomen uppstått.

Som ett led i arbetet för ökad patientsäkerhet informerar Katrineholms kommun öppet om de anmälningar som görs enligt Lex Maria. Att öppet diskutera avvikelser i vården ger ökade möjligheter att vid behov förändra rutiner som minskar risken för upprepning.


_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi cirka 32 900 invånare.

www.katrineholm.se