Universitetssjukhuset i Lund

Lex Maria: Fick för lite avgiftning efter överdos

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 13:34 CET

Tillståndet för en fjortonårig flicka som tagit en överdos smärtstillande blev kritiskt då rätt behandling dröjde. Denna gavs dessutom i för låg dos. Chefläkare Eva Ranklev anmäler nu händelsen till Socialstyrelsen.

Flickan återhämtade sig först sedan hon förts till annat sjukhus.

Fjortonåringen kom in akut till Universitetssjukhuset i Lund sedan hon en timme tidigare tagit en stor mängd smärtstillande paracetamol. Hon behandlades enligt gällande rutiner vid förgiftning med paracetamol. Fyra timmar efter uppgivet intag av tabletterna hade giftkoncentrationen sjunkit till hälften.

Efter kontroll med giftinformationscentralen avstod man därför att sätta in medel för ytterligare nedbrytning av paracetamol med hjälp av acetylcystein.

Morgonen därpå fick flickan buksmärtor samtidigt som henne leverprover var förhöjda. Trots detta rekommenderade giftinformationscentralen ingen behandling med acetylcystein. Denna skedde först efter kontakt med specialister på Karolinska sjukhuset i Huddinge, vilket innebar att behandlingen sattes in i ett sent skede.

Behandlingen sker i tre omgångar och primärjouren i Lund reagerade på att den tredje dosen var för låg. Bakjouren, som ordinerat, vidhöll via en sjuksköterska att den var korrekt.


Påföljande dag hade flickans levervärden stigit ytterligare. Hon fördes till sjukhuset i Huddinge eftersom det fanns en allvarlig risk för leversvikt. Hon har nu återhämtat sig.

Enligt Lex Maria är vårdgivaren skyldig anmäla händelser där patienten utsatts för skada eller risk för skada som följd av den vård hon fått. Syftet är att säkra kvalitén i hälso- och sjukvården – inte att söka syndabockar.

De händelser som leder till anmälan har också ett mer eller mindre stort allmänintresse. Jag bifogar därför chefläkare Eva Ranklevs anmälan till Socialstyrelsen.


Eva Ranklev har telefon 046-17 15 51 eller 0703-27 00 43.