Universitetssjukhuset i Lund

Lex Maria: Genomförde akut operation utan blodkoll

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 13:14 CEST

En 57-årig kvinna med akut hjärnblödning fick blodtransfusion vid sin operation trots att det saknades bekräftelse på blodgrupp.

Eftersom det fanns risk för allvarlig skada anmäls händelsen nu till Socialstyrelsen.


57-åringen kom till Universitetssjukhuset i Lund från ett annat sjukhus i början av mars med en akut hjärnblödning. Med sig hade patienten fyra blodpåsar. Under operationen blöder kvinnan och hennes blodtryck går ner, men då blodet ska sättas saknas blodgruppering och bastest.

Eftersom läget är urakut väljer operationsteamet att ge patienten det medföljande blodet.


När blodet gavs fanns det information om att blodgruppen hade kontrollerats, men inget skriftligt besked. Blodcentralen har nu lagt in en beställning för att kunna lägga ut svaret på blodtestet i den datoriserade journalen, vilket skulle minska risken för upprepning.

Men eftersom kvinnan utsattes för en allvarlig risk anmäler chefläkare Eva Ranklev händelsen till Socialstyrelsen.


Enligt Lex Maria är vårdgivaren skyldig anmäla händelser där patienten utsatts för skada eller risk för skada som följd av den vård hon fått. Syftet är att säkra kvalitén i hälso- och sjukvården - inte att söka syndabockar.

De händelser som leder till anmälan har också ett mer eller mindre stort allmänintresse. Jag bifogar därför chefläkare Eva Ranklevs anmälan till Socialstyrelsen.


Eva Ranklev har telefon 046-17 15 51 eller 0703-27 00 43.