Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU

Lex Orwell R.I.P.?

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 09:06 CEST

Förslaget inger hopp om en rättssäker och ändamålsenlig signalspaning. Förslaget innebär en betydligt större balans mellan en effektiv underrättelseverksamhet och respekt för den personliga integriteten, säger Charlie Weimers, förbundsordförande KDU, i en kommentar till regeringens FRA-kompromiss.

-Regeringens besked ger mig hopp om att massavlyssning inte kommer ske, och att risken för godtycklighet och ändamålsglidning i FRA:s sökningar undanröjs. Särskilt viktigt ur rättsäkerhetssynpunkt är att tillstånden för signalspaning kommer att prövas i domstol, och att FRA endast kommer att kunna avlyssna på förhand godkända trafikstråk. Här är det dock avgörande att den tekniska definitionen av de så kallade trafikstråken sker på ett betryggande sätt, så att risken för infångande av data som inte specifikt eftersöks minimeras.

Regeringen har visat att den kan lyssna på opinionen. Det är inget annat än en stor seger för alla som engagerat sig mot Lex Orwell!

För mer information:
Charlie Weimers Förbundsordförande 0765-27 25 35
Simon Westberg Förbundssekreterare 0765-27 25 33

www.kdu.se