Katrineholms kommun

Lex Sarah-anmälan med anledning av kränkande beteende i äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 11:00 CEST

Katrineholms kommun kommer vid vård- och omsorgsnämndens nästa sammanträde att behandla en anmälan enligt Lex Sarah. Anmälan handlar om kränkande beteende gentemot en brukare. 

För övriga upplysningar hänvisas till:
Ordförande i vård- och omsorgsnämnden, Monica Johansson,
telefon 0150-571 66
Äldreomsorgschef , Britt-Marie Svedenberg, telefon 0150-569 34

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om Lex Sarah
Lex Sarah är till för att skydda dem som kommunen har vård- och omsorgsansvar för. Lex Sarah är en bestämmelse som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad till äldre eller funktionshindrade personer är skyldig att enligt lag anmäla övergrepp och brister i omsorgen. Det gäller både personal som till exempel sköter om gamla på äldreboenden och de som hjälper äldre eller funktionshindrade i deras hem. Händelser mellan brukare kan också vara anmälningspliktiga enligt Lex Sarah. Utredare i Katrineholms kommun får efter anmälan i uppdrag av avdelningschef att göra en utredning. Vård- och omsorgsnämnden beslutar sedan huruvida det föreligger ett missförhållande enligt Lex Sarah. Om det föreligger ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för sådant görs även anmälan till Socialstyrelsen.

Lex Sarah gäller personal som arbetar i offentlig verksamhet, privata företag och företag som arbetar på uppdrag av kommunen. Misstanke om brister räcker för anmälan.

 

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

www.katrineholm.se