Katrineholms kommun

Lex Sarah-anmälan med anledning av utebliven omvårdnad.

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 14:27 CET

Vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun kommer att behandla en anmälan enligt Lex Sarah vid sitt sammanträde den 25 februari 2010. Två händelser har anmälts. En brukare som inte själv kan tillkalla hjälp genom att använda larmknapp har blivit kvarglömd på en toalett under 7-8 timmar natten till den 27 december. En annan brukare har inte fått den personliga omvårdnad som denne har rätt till inför natten den 23 jan 2010. Händelserna har skett inom ett av kommunens vårdboenden för demenssjuka personer. Bristen på lättillgängliga skriftliga rutiner kan vara en orsak till det inträffade. Vård- och omsorgsförvaltningen ska nu se över behovet av skriftliga rutiner beträffande omvårdnad och tillsyn.

Katrineholm -Mitt i Sveriges Lustgård

Det började med järnvägen 1862. Västra och södra stambanorna möttes och Katrineholm blev en järnvägsknut. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det gamla framgångsreceptet utvecklas och framtidstron växer. Det är attraktivt att bo och verka i Katrineholm och det märks. De senaste åren har både befolkningen våra företag vuxit. Idag är vi ungefär 32 300 invånare.

Katrineholm- En plats där du får lust att leva, bo och verka.