Lexbase

Lexbase nylanserar kartfunktion 2014-05-23

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 08:00 CEST

Lexbase har tagit fram en ny, förbättrad kartfunktion som nu lanseras. Funktionen består av tre olika kartor:

1. Lexbase ursprungliga karta med röd markering på adresser med folkbokförda personer som förekommer i databasen.

2. En karta i form av en s.k. heat map som med färgtoner utvisar frekvensen av i databasen förekommande personer inom det område kartan visar.

3. En klusterkarta som redovisar antalet i databasen förekommande personer inom de olika områden som kartan visar.

Kartorna bildar tillsammans ett visuellt och mycket överblickbart statistiskt hjälpmedel.

Kartan har visat sig vara en mycket efterfrågad produkt och Lexbase har erhållit otaliga förfrågningar om inte tjänsten skulle kunna återinföras. Lexbase upplever att den nya tjänsten både tillgodoser detta önskemål och tillhandahåller en tydlig nytta för Lexbase användare. De brister som fanns kopplade till den ursprungliga kartan har åtgärdats, bl.a. genom väsentligt mer frekventa avstämningar mot folkbokföringen. Kartan innehåller liksom tidigare samtliga personer som förekommer i offentliga handlingar från domstolar, d.v.s. såväl dömda som frikända. En markering på en viss adress betyder alltså inte med nödvändighet att person skriven på adressen dömts för brott.

För mer information, vänligen kontakta:

press@lexbase.se


 Lexbase AB den 23 maj 2014 


Lexbases vision är ett samhälle där människor kan lita på varandra och känna trygghet i sin närmaste omgivning. Som ett led i att förverkliga visionen har vi skapat Lexbase. Ett verktyg som ger alla medborgare möjlighet att ta del av korrekt och uppdaterad juridisk information om personer och företag. Med alla medborgare menar vi att informationen i databasen, på ett okomplicerat sätt, finns tillgänglig även för privatpersoner och små företag och inte bara - som det varit tidigare – för media och större företag. Ökad öppenhet för alla med enkel tillgång till domstolarnas beslut är för oss en grundpelare i ett demokratiskt samhälle.