Lexicon IT-Konsult

Lexicon IT-konsult Goes Cloud!

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 07:31 CET

Molnet berör de flesta företag och organisationer och innebär ofta stora
fördelar, framför allt i form av kostnadsbesparingar, flexibilitet, skalbarhet och
att frigöra tid för kärnverksamheten. Att köpa standardiserad IT som tjänst
jämfört med att på traditionellt vis själv ansvara för och bekosta hårdvara
och licensinköp, drift och uppgraderingar sänker kostnaderna avsevärt för
de flesta (en IDC-rapport utförd på uppdrag av EU visar att 70 % upplever
kostnadsminskningar med upp till 50 %).

Lexicon IT-konsult erbjuder nu tjänster som hjälper företag
och organisationer att navigera mellan de olika möjligheterna traditionell IT,
outsourcing och olika typer av moln erbjuder. 
 
- Det viktiga för våra kunder nu är att välja rätt bland alla möjligheter, och
molnet är ett av dem, säger Johan Glantzberg, Seniorkonsult på moln.
Faktum är att Sverige bara börjat resan mot molnet, fortsätter Johan. En
EU rapport visar att 64% av alla företag inom EU använder molnet, men olika
undersökningar visar att i Sverige är siffran bara 25-35%. I och med Datainspektionens
godkännande i höstas av en molntjänst för hantering av personuppgifter enligt
PUL och Kammarkollegiets nyligen avslutade ramavtalsupphandling för
kontorstjänster från molnet ser vi att behovet av rådgivning ökar, avslutar
Johan Glantzberg.

- Johan tillför oss bred kompetens av molnet ur verksamhetsperspektiv som han
kombinerar med lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och tjänsteskapande
från flera branscher, säger Krister Högne, VD Lexicon IT-konsult Stockholm.
Genom att kombinera de kunskaper Johan tar med sig med vår stora bredd av
djup teknisk kompetens och projektledning kan vi stödja våra kunder hela vägen
på ett objektivt sätt. Vi kan diskutera strategier, IT-partners, tjänster, juridik, teknik,
ge råd om möjliga vägar framåt och hjälpa kunder att välja samt implementera molntjänster.

- Molnmarknaden växer med runt 35% årligen, och för ett IT-specialistföretag
som Lexicon är det en självklarhet att hjälpa och följa kunderna också på denna
resa, avslutar Krister Högne.

Lexicon IT-konsult startade 2007 och har idag kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg,
Västerås, Eskilstuna och Uppsala. Vi tillhör Lexicon-gruppen som startade för 33 år
sedan och finns idag på drygt 30 orter runt om i Sverige. Idag är vi drygt 200 konsulter
och målet är att 2015 vara 500. Lexicon IT-konsult erbjuder IT-konsulttjänster till stora
och medelstora företag i norden till rätt pris, rätt kvalitet och i rätt tid inom
kompetensområdena Infrastruktur, Systemutveckling, Test, Projektledning,
Teknikinformation och IT-Support.

Ytterligare information lämnas av:

Krister Högne VD Lexicon IT-konsult Stockholm
krister.hogne@lexiconitkonsult.se
073-020 84 32

Johan Glantzberg Seniorkonsult Moln
johan.glantzberg@lexiconitkonsult.se
073-020 38 50


Lexicon IT-konsult erbjuder konsulter för att utveckla lokala kunders affärsverksamhet och stärka deras konkurrenskraft genom att tillföra strategisk kompetens. Kunder är företag, myndigheter och organisationer som har behov av IT-specialister inom områdena Management, Integration/ERP, Utveckling, Infrastruktur och Information. Genom att kombinera teknisk spetskompetens med kunskap om våra kunders verksamhet tillför vi kvalitet inom IT-området. Lexicon IT-konsult finns idag på drygt 30 orter tillsammans med Lexicon. Inriktningen är att erbjuda marknaden erfarna IT-specialister med flerårig erfarenhet och verksamhetskunskap men också IT-generalister med kortare yrkeserfarenhet.