Lexium AB

Lexium förvärvar FM-verksamheten i Senab

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 08:54 CET

Lexium AB är ett ISO-certifierat Facility Management-bolag verksamt i Sverige och Norge.
Lexium har 2017-02-15 genomfört förvärv av all FM-verksamhet inom Senab Services AB, vilket omfattar kunder, personal och leverantörer.
Parterna inleder samtidigt ett samarbete inom FM-tjänster, Workplace Strategy samt inredning till fördel för respektive parts kunder. FM-tjänster är ett viktigt efterföljande steg till de arbetsplats- och inredningslösningar som Senab arbetar fram i nära samråd med sina kunder och arkitekter.
Senab Services AB består av två verksamhetsdelar; Workplace Strategy och FM-tjänster. Bolaget är ett dotterbolag till Edsbyn Senab AB, verksamt inom inredning.
”-Senab´s verksamhet inom Workplace Strategy expanderar kraftigt och vi behöver lägga vår kraft och fokus på detta som ligger närmast koncernens kärnverksamhet; inredning. I de dialoger vi haft med Lexium, ett FM-bolag som även är ett auktoriserat bemanningsbolag, så har vi känt ett stort förtroende för hur de arbetar med FM-tjänster och sin personal”, säger Johan Selberg, VD för Senab Services AB.
”-Efterfrågan på sammanhållna FM-tjänster ökar i snabb takt bland medelstora bolag som vill minska antalet leverantörer/kontaktytor avsevärt samt uppnå effektiviseringar och besparingar. För att klara tillväxten av nya kunder behöver vi förstärka vår organisation successivt och när vi tillfrågades om att förvärva Senab´s välrenommerade FM-verksamhet tvekade vi inte då den både stärker vår organisation med duktig personal och skapar tillväxt”, säger Niclas Brodin, VD för Lexium.
”-FM-verksamheterna är idag Lexium´s fokus där vi bla genom FM-analyser som grund skapar långsiktigt hållbara effektiviseringar åt kontorshyresgäster och fastighetsägare, samtidigt som våra kunder får olika former av dynamiska lösningar utifrån löpande behov. Vi är tacksamma och stolta över att få möjligheten att utveckla FM-verksamheten i Senab vidare och är glada för den positiva respons vi initialt fått av berörd personal och kunder”, avslutar Niclas Brodin.
För mer information om förvärvet eller om vad Senab / Lexium kan erbjuda Dig, kontakta;
Johan Selberg på Senab Services; johan.selberg@senab.com eller
Niclas Brodin på Lexium; niclas.brodin@lexium.se

Vår passion är affärsutveckling för våra kunder. Att realisera potentialen i fastigheter, lokaler och stödfunktioner. Att gå från rena ”kostnadsposter” till ökad affärsnytta, lönsamhet och medarbetarnöjdhet. Utveckla och förbättra servicefunktionerna till kärnprocessen, oavsett om servicefunktionerna görs i egen regi eller via outsourcing.

Lexium har två affärsområden:

Facility Management – Leverans av kostnadseffektiva servicetjänster till kvalitets- och miljömedvetna företag och fastighetsägare inom privat och offentlig sektor. Samverkande tjänster inom Internservice, Brand, Säkerhet, IT, Tekniskt Fastighetsunderhåll mm

Konsulttjänster – Vi hjälper företag förbättra det som inte definieras som kärnverksamheten. Våra konsulter har lång operativ erfarenhet av servicesektorn, outsourcing och upphandling.