JCDecaux Sverige

LFV och JCDecaux omförhandlar sitt avtal

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 08:00 CET

LFV och JCDecaux har ett samarbetsavtal avseende reklam, sponsring och eventplatser m.m. på Arlanda och Bromma flygplatser.

Parterna har idag gemensamt beslutat att inleda en omförhandling av nuvarande avtals innehåll med syfte att vidareutveckla erbjudandet till annonsörerna på Arlanda och Bromma flygplatser.

Reklammarknaden har utvecklats under avtalets gång och kunderna efterfrågar produktutveckling och innovation. I dagsläget innefattar avtalet reklam- och eventytor både inomhus och utomhus på Arlanda och Bromma flygplatser.  En viljeyttring från båda parter och tänkbara alternativ är att eventuellt utveckla avtalet i riktning utifrån att flera flygplatser erbjuds gentemot kund. Även digitala lösningar finns med i planerna för framtiden.

-       Verkligheten förändras. Vi har haft ett mångårigt avtal med möjlighet till förlängning, men väljer nu ömsesidigt att inte enbart förlänga, utan förutsättningslöst pröva hur vi kan utveckla potentialen i reklamaffären för alla våra flygplatser som idag har en gemensam försäljningsvolym nära 100 Miljoner kronor, säger Thomas Cassel, ansvarig på LFV Arlanda. Dessa reklamintäkter bidrar till att vi kan hålla konkurrenskraftiga priser för flygtrafiken och därmed attrahera flyglinjer som möter regionens behov, fortsätter han.

- JCDecaux välkomnar en omförhandling av avtalet med LFV. Vi är helt överens om att reklamerbjudandet på Arlanda och Bromma flygplatser behöver ses över för att möta kundernas framtida behov på innovation och flexibilitet. Vi är nu beredda att utveckla avtalet och ytterligare fördjupa vårt samarbete säger VD Magnus Heljeberg på JCDecaux Sverige AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Luftfartsverket                             JCDecaux Sverige AB

Tomas Cassel Magnus Heljeberg,VD

Direktör

Tel. 08-797 62 50                          Tfn. 08-474 83 01

LFV äger och driver idag 16 flygplatser över hela Sverige med nära 30 miljoner resenärer varav ca 2/3 reser på Arlanda och Bromma flygplatser. Flygplats reklamen drivs av de kontrollerade flöden av företag och resenärer skapar och som flygplatserna med sina exponeringsplatser erbjuder mediemarknaden.

JCDecaux är ett av landets största mediebolag. Vi säljer reklamytor utomhus, på flygplatser, centralstationer samt i köpcentra och vid stormarknader – ett fullserviceföretag inom ”Out Of Home Media”. En av grundtankarna med JCDecaux:s verksamhet är att bidra till en trygg och bättre stadsmiljö. Genom att dra nytta av JCDecaux:s koncept får kommuner ta del av snygga funktionella gatumöbler som ger nytta för kommunens invånare.