Luftfartsverket, LFV

LFV sänker sina avgifter

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 10:55 CEST

Luftfartsverket sänker sina avgifter från den 1 juli 2004 för att stimulera flygmarknaden

- Priset är idag en av de viktigaste beslutsfaktorerna om en resa med flyg ska bli av eller inte, säger LFVs generaldirektör Lars Rekke. Flygbolagen försöker skapa långsiktig lönsamhet genom ökade volymer och sänkta priser. Och LFV vill med den här prissänkningen understödja marknadens utveckling.

Prisförändringen motsvarar cirka 200 miljoner kronor på årsbasis och har sin tyngdpunkt inom inrikestrafiken. Det innebär till exempel att LFVs avgifter minskar från 176 kronor till 164 kronor per passagerare på en normalflygning med Boeing 737 mellan Arlanda och Landvetter.

Nyligen beslutade LFV också att införa kraftiga rabatter för nya utrikeslinjer på Bromma, Arlanda och Landvetter.

- De här prissänkningarna har vi kunnat genomföra tack vare ett framgångsrikt arbete med vårt åtgärdsprogram, som lett till minskade kostnader för LFV, säger Lars Rekke. Samtidigt har vändningen i trafiken naturligtvis också skapat ett ekonomiskt utrymme. Det är heller inte osannolikt att vi kommer att kunna genomföra liknande avgiftssänkningar även i framtiden.

För ytterligare kommentarer, kontakta informationsdirektör Lars Röhne, telefon 011/19 24 10 eller mobil 0708/99 24 10.


Luftfartsverket
Koncerninformation

E-postprenumerera på
Luftfartsverkets pressmeddelanden.Pressfrågor

Pressjour
Ulla-Clara Brask,
Tel 011-19 21 17, 0708-19 21 17
ulla-clara.brask@lfv.se

Stockholm-Arlanda
och Stockholm-Bromma flygplats
Informationschef Jan Lindqvist,
Tel 08-797 64 02, 0708-91 64 02
jan.lindqvist@lfv.se

Niclas Härenstam,
Tel 08-797 64 01,
0708-91 64 01
niclas.harenstam@lfv.se

Göteborg-Landvetter flygplats
Informationschef Marielle Korend,
Tel 031-94 10 07, 0708-94 10 07
marielle.korend@lfv.se

Luftfartsverket
Informationsdirektör Lars Röhne,
Tel 011-19 24 10, 0708-99 24 10
lars.rohne@lfv.se

Informationschef Erik Söderberg,
Tel 011-19 21 13, 0708-99 21 13
erik.soderberg@lfv.se