Luftfartsverket, LFV

LFVs årsredovisning för 2005

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 09:20 CET

LFV omsatte 5,7 miljarder kronor under 2005.
Resultatet blev 238 miljoner kronor, att jämföra med förra årets 124 miljoner kronor.
Antalet passagerare vid LFVs flygplater var 28 836 553.
Det har genomförts 298 055 landningar.
Vid årets slut var antalet medarbetare 4 165.
Totalt uppgick investeringarna under året till 785 miljoner kronor.

Detta och mycket annat finns att läsa i LFVs årsredovisning för 2005 som nu finns att ladda ned på lfv.se.

Av årsredovisningen framgår också att intäkterna har sjunkit till 5,7 miljarder kronor och kostnaderna till 5,1 miljarder kronor, mest beroende på att Luftfartsstyrelsen bildades 1 januari 2005, vilket minskade både intäkter och kostnader för LFV. 60 procent av intäkterna kommer från de avgifter som hänför sig till flygtrafiken på LFVs flygplatser och från den trafik som passerar i Sveriges luftrum.

Återhämtningen som startade 2004 efter nedgångsåren 2001, 2002 och 2003 fortsätter. Antalet utrikespassagerare är därmed uppe i samma nivåer som år 2000. Även inrikestrafiken har ökat under året – men det återstår cirka 17 procent innan mängden inrikespassagerare är tillbaka på nivåerna som rådde före nedgången 2001.

LFVs årsredovisning för 2005 finns att ladda ned från Dokumentbanken
http://www.lfv.se/templates/LFV_InfoSida_70_30____2064.aspx