Luftfartsverket, LFV

LFVs delårsrapport: Förlust men förväntad trafikökning och vinst 2004

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 08:44 CEST

Luftfartsverkets resultat för årets första tre månader blev minus 16 miljoner kronor. Det är lägre än budgeterat och sämre än resultatet för motsvarande period förra året på plus fem miljoner. För hela året räknar LFV dock med ett plusresultat.

Luftfartsverkets resultat för årets första tre månader blev minus 16 miljoner kronor. Det är lägre än budgeterat och sämre än resultatet för motsvarande period förra året på plus fem miljoner. För hela året räknar LFV dock med ett plusresultat.


- Resultatförsämringen jämfört med 2003 beror främst på ökade drift- och kapitalkostnader på nya anläggningar som har tagits i drift, framförallt på Arlanda flygplats, säger LFVs generaldirektör Lars Rekke. Vårt åtgärdsprogram löper dock enligt plan, och hittills har resultatförbättringar på sammanlagt mer än 500 miljoner uppnåtts.


Under årets första tre månader ökade det totala antalet passagerare på LFVs flygplatser med en procent, jämfört med samma period förra året. Ökningen på utrikes började redan under senare delen av 2003 och är nu uppe i fem procent. Inrikes är utvecklingen sämre och där minskade antalet passagerare med tre procent under första kvartalet.


- Det är fortfarande stora skillnader i trafikutvecklingen på våra flygplatser, säger Lars Rekke. Medan Bromma och Arlanda tillsammans ökade med tre procent, minskade antalet passagerare med 15-20 procent på ett antal av våra mindre flygplatser.


Periodens omsättning var 1 397 miljoner och kostnaderna uppgick till 1 319. Motsvarande siffror föregående år var 1 338 och 1 244 miljoner. Under första kvartalet 2004 har investeringarna mer än halverats till 155 miljoner, jämfört med 313 miljoner under samma period 2003. De stora projekten på Arlanda och inom Flygtrafiktjänsten är i det närmaste slutförda och LFV räknar därför med att kunna hålla investeringarna på en fortsatt låg nivå.


- I trafikprognosen för 2004 räknar vi med en ökning av antalet passagerare med två procent, säger Lars Rekke. Men utvecklingen hittills pekar på att siffran kan komma att överträffas, eftersom en allt starkare samhällsekonomi också har en positiv effekt på flygresandet. Därför förbereder vi nu en ny trafikprognos i maj.


För ytterligare kommentarer, kontakta generaldirektör Lars Rekke, telefon 011/19 21 20, mobil 0708/19 21 20 eller finans- och ekonomidirektör Karin Apelman, telefon 011/19 22 65, mobil 0733/23 22 65.


Luftfartsverket
Koncerninformation
www.lfv.se