Luftfartsverket, LFV

LFVs delårsrapport publicerad på webben

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 16:37 CET

Antalet ankommande och avresande passagerare i linjefart och chartertrafik ökade med 3% till 22 160 000, medan totala antalet landningar minskade med 7% till 212 000 under årets första nio månader jämfört med motsvarande period 2005. Resultatet efter finansiella poster för de första nio månaderna 2006 uppgick till 406 mkr (145).
Detta står att läsa i LFVs delårsrapport för årets första nio månader.

Dokumentbanken.
http://www.lfv.se/templates/LFV_InfoSida_70_30____2246.aspx