Luftfartsverket, LFV

LFVs trafikstatistik för augusti: Inrikes minskade med tio procent

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 11:31 CEST

Ännu märks ingen vändning uppåt i flygtrafiken. Under augusti minskade antalet resenärer på LFVs flygplatser med åtta procent, jämfört med samma månad föregående år. Och i motsats till juli månad är det nu inrikestrafiken som minskar mest.

Det totala antalet passagerare på LFVs flygplatser var 2 249 600, vilket är en minskning med åtta procent jämfört med förra året. Antalet resenärer utrikes var 1 267 700, en minskning med sex procent, och inrikes 981 900, en minskning med tio procent jämfört med samma månad 2002. Ackumulerat för perioden januari-augusti minskade antalet passagerare med sju procent.

Antalet passagerare på Bromma ökade med 32 procent, vilket är den största ökningen bland LFVs flygplatser. Visby och Halmstad ökade med fyra respektive två procent. På Arlanda minskade antalet resenärer med åtta procent och på Landvetter var minskningen nio procent, jämfört med augusti förra året.

Landningarna minskade med åtta procent, jämfört med augusti 2002, både utrikes och inrikes. Ackumulerat för perioden januari-augusti 2003 är nedgången sex procent, jämfört med motsvarande period förra året.

Antalet flygningar över svenskt luftrum ökade under augusti 2003 med fem procent. Ackumulerat för januari-augusti var ökningen fem procent, jämfört med motsvarande period förra året.

För ytterligare kommentarer, kontakta LFVs marknadsdirektör Dan Lundvall, mobil 0708-44 06 09.