Luftfartsverket, LFV

LFVs trafikstatistik för mars 2006: Stabil tillväxt under första kvartalet

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 10:01 CEST

Under mars ökade det totala antalet passagerare på LFVs flygplatser med sju procent till 2 572 200, jämfört med samma månad förra året. Både utrikes och inrikes ökade med sju procent, till respektive 1 284 700 och 1 287 500 passagerare.

Ackumulerat för perioden januari-mars 2006 ökade antalet passagerare med sju procent, jämfört med samma period 2005. Utrikes ökade med åtta procent och inrikes med fem.

– Den onormalt stora passagerarökningen är till stor del en effekt av att påsken var tidig förra året och inföll i mars, säger LFVs marknadsdirektör Dan Lundvall. Bortsett från påskeffekten uppskattas passagerarökningen för mars till tre-fyra procent, men trenden är ändå tydlig. Trafiken fortsätter sin stabila uppgång.

Bland LFVs flygplatser stod Stockholm-Bromma för den största ökningen i mars och antalet passagerare ökade med 25 procent, jämfört med samma månad 2005. Jönköping ökade med 22 procent, liksom Östersund, och på Ronneby var ökningen 16 procent. Även Stockholm-Arlanda, som ökade med åtta procent, visar fortsatt tillväxt.

Antalet landningar ökade med fyra procent i mars, jämfört med samma månad förra året. Utrikes ökade med fyra procent och inrikes med fem. Även här gäller påskeffekten, framförallt inrikes. Ackumulerat för perioden januari-mars 2006 minskade antalet landningar med en procent. Och trenden är att antalet landningar fortsätter att minska.

För ytterligare kommentarer, kontakta LFVs marknadsdirektör Dan Lundvall, mobil 0708-44 06 09, eller Anders Molin, telefon 011-19 22 96.