Luftfartsverket, LFV

LFVs trafikstatistik för september: Passagerarminskning med 7 procent

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 13:43 CEST

Det totala antalet passagerare på LFVs flygplatser var 2 408 700, en minskning med sju procent jämfört med september 2002. För hela perioden januari-september är minskningen också sju procent.

Antalet utrikes resenärer var 1 271 400 under september och antalet inrikes resenärer 1 137 300. Minskningen var sju procent för både in- och utrikes. Ackumulerat för perioden januari-september var minskningen av antalet passagerare nio procent för utrikes och fem procent för inrikes.

På Bromma var passagerarökningen 25 procent jämfört med september 2002. Visby och Ängelholm var övriga LFV flygplatser med passagerarökningar, sex respektive en procent.

På Arlanda minskade antalet resenärer med nio procent och på Landvetter var minskningen sex procent jämfört med september förra året. Största minskningarna har Karlstad och Norrköping med 30 respektive 28 procent.

Landningarna minskade med tre procent jämfört med september 2002, varav utrikes minskade med fyra procent och inrikes med två. Ackumulerat för perioden januari-september 2003 är nedgången fem procent jämfört med motsvarande period förra året.

För ytterligare kommentarer, kontakta marknadsdirektör Dan Lundvall, mobil 0708-44 06 09 eller Birgitta Svärd på LFV Support, 011-19 23 00 eller mobil 0733-23 23 00.

Luftfartsverket
Koncerninformation