Luftfartsverket, LFV

LFVs trafikstatistik för september: Uppåt både för inrikes och utrikes

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 10:15 CEST

Det totala antalet passagerare på LFVs flygplatser ökade med sju procent till 2 749 300 under september 2005, jämfört med samma månad föregående år. Antalet utrikes passagerare ökade med nio procent till 1 497 200 och inrikes med fem procent till 1 252 100.

Totalt för perioden januari-september var ökningen fyra procent, jämfört med motsvarande period 2004. Utrikespassagerarna ökade med fem procent och inrikes med fyra procent.

De största procentuella ökningarna under september 2005, jämfört med september 2004, hade Kiruna och Örnsköldsvik som ökade med 17 procent vardera, Sundsvall-Härnösand ökade med 11 procent och Malmö-Sturup med tio procent. Stockholm-Bromma ökade med nio, Stockholm-Arlanda och Umeå med åtta procent vardera.

Landningarna minskade med fem procent i september, jämfört med samma månad förra året. Utrikes minskade med två procent och inrikes med sju. Ackumulerat för perioden januari-september 2005 var minskningen tre procent, jämfört med motsvarande period föregående år.

Trafikstatistik: http://www.lfv.se/trafikstatistik

För ytterligare kommentarer, kontakta LFVs marknadsdirektör Dan Lundvall, mobil 0708-44 06 09, eller Anders Molin, telefon 011-19 22 96.

Luftfartsverket
LFV Koncerninformation

----------------------------------------------------
Luftfartsverket är ett affärsdrivande statligt verk med ansvar för flygplatser och flygtrafikledning. LFV har cirka 4000 anställda och en årlig omsättning på omkring 5,5 miljarder kronor. År 2004 reste 28 miljoner människor via våra flygplatser och antalet landningar uppgick till drygt 230 000.